Mushtari Begum Festival

When Your Ears Begin to See, ... the Eyes Listen...

Photo Gallery of Mushtari Festival

Video Highlights of Mushtari Festival

2015 Festival Participants

Sharanjeet Singh Mand - Sitar Solo

Amika Kushwaha - Kathak Solo /Harmonium

Abhishek Iyer - Mridangam

Kaushik Sivaramakrishnan - Carnatic Violin Solo

Davinder Namdhari - Dilruba Accompaniment

Cassius Khan - Ghazal/Tabla

Kirti Arneja- Classical Ghazal Accompaniment


Seema Kanji - Master of Ceremonies

Mannu Sandhu - Stage Manager

Sujata Jobanputra - IT Specialist

2014 Festival Participants

Dr Deepak Paramashivan - Sarangi

Kirthana Iyer - Carnatic Vocal

Abhishek Iyer - Tabla accompaniment

Mukund Shankar Krishnan - Violin accompaniment

Akhil Jobanputra - Classical Vocal accompaniment

Sharanjeet Singh Mand - Sitar accompaniment

Amika Kushwaha - Kathak Dance

Cassius Khan - Ghazal/Tabla

Kirti Arneja- Classical Ghazal Accompaniment


Seema Kanji - Master of Ceremonies

Sonia Khan - Stage Manager

Sujata Jobanputra - IT Specialist

2013 Festival Participants:

Lakshmi Narayan Ganesan - Bharathanatyam Dance

Dr. Deepak Paramashivan - Vocal & Sarangi accompaniment

Mukund Shankar Krishnan - Violin accompaniment

Abhishek Iyer - Tabla accompaniment

Akhil Jobanputra - Classical Vocal accompaniment

Amika Kushwaha - Kathak Dance

Cassius Khan - Ghazal/Tabla


Monica Koodoo - Master of Ceremonies

Sonia Khan - Stage Manager

Sujata Jobanputra - IT Specialist

2012 Festival Participants:

Akhil Jobanputra - Classical Vocal

Mohamed Assani - Sitar

Amika Kushwaha - Kathak

Cassius Khan - Ghazal/Tabla

Pt. Salil Bhatt - Satvik Veena


Monica Koodoo - Master of Ceremonies

Hafsa Ishtiaq - Stage Manager

Sujata Jobanputra - IT Specialist

Nanak Foods Halva Commercial Featuring Cassius Khan & Amika Kushwaha